อมตะ

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2548

 

อมตะ แปลว่า ไม่ตาย หมายถึงยั่งยืน มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ว่า อมฤต ก็ได้

          อมตะ ในคำวัดใช้หมายถึง พระนิพพาน บางครั้งใช้ร่วมกันไป เป็น อมตนิพพาน อมตมหานิพพาน และนิยมใช้นำหน้าคำอื่นๆ ซึ่งหมายถึงพระนิพพานเช่นกัน เช่น

 

- อมตธรรม ธรรมคือพระนิพพาน

- อมตบท บทคือพระนิพพาน, ทางพระนิพพาน

- อมตทวาร ประตูพระนิพพาน

- อมตธาตุ นิพพานธาตุ

- อมตผล ผลแห่งนิพพาน

- อมตมรรค ทางไปสู่นิพพาน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.010739552974701 Mins