อบาย

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2548

 

 

         อบาย ตามรูปคำแปลว่า จากไป ไปเป็นอย่างอื่น ใช้ในความหมายต่างๆ ที่มีลักษณะไปจากความสุข ไปจากความเจริญรุ่งเรือง ไปจากกำไร

 

          อบาย ทั่วไปแปลว่า ความเสื่อม ความหายนะ ความฉิบหาย ความสูญเสีย ความรั่วไหล การขาดทุน นิยมใช้ทั้งในรูปคำเดียวและนำหน้าคำอื่น เช่นใช้ว่า

- เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

- ผู้ใดระลึกชาติก่อนๆ ได้ เห็นสวรรค์และอบาย บรรลุถึงความสิ้นชาติ

- อบายโกศล คือความฉลาดในความเสื่อม

- อบายภูมิ ภูมิที่ปราศจากความเจริญ

- อบายมุข คือปากทางหายนะ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0050384799639384 Mins