นรกเเละสวรรค์

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2562

นรกเเละสวรรค์

ไม่เลือกคนจนคนมี

เเต่เลือกคนดีคนชั่ว

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)