ทำดีไว้ เพื่อลูก

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2562

ทำดีไว้ เพื่อลูก

ทำถูกไว้ เพื่อหลาน

จัดเป็นงานของผู้ใหญ่

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.017593665917714 Mins