เมื่อคิดเป็น ก็เห็นทาง

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2562

เมื่อคิดเป็น ก็เห็นทาง

เมื่อมองเป็น ก็เห็นธรรม

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011446674664815 Mins