คนโง่ได้รับโอกาส

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2565

25-1-65--1-b.jpg

คนโง่ได้รับโอกาส คนฉลาดถูกกีดกัน = หายนะ

คนโง่หมดโอกาส คนฉลาดได้นำทาง = วัฒนา

จากหนังสือประกายความคิด 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.013067169984182 Mins