จิตสำนึกกับกฎหมายเท่านั้น

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2565

22-1-65-2-b.jpg

จิตสำนึกกับกฎหมายเท่านั้น

จึงจะปราบคนไม่ละอาย (หน้าด้าน)ได้

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.034122399489085 Mins