ความจริงใจเเละความซื่อสัตย์

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2565

7-1-65-1-b.jpg

ความจริงใจเเละความซื่อสัตย์  

ย่อมใช้ไม่ได้ผลกับคนพาล

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011239846547445 Mins