ครบรอบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย วันมาฆบูชา ตอน สถานที่สำคัญในวัด

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2563

 

ครบรอบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย วันมาฆบูชา ตอน สถานที่สำคัญในวัด


              ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ (วันมาฆบูชา) คณะผู้บุกเบิกขุดดินก้อนแรก เริ่มสร้างเป็นสำนักสงฆ์ก่อนตามระเบียบการสร้างวัด โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง ๓,๒๐๐ บาท  จากนั้น ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ได้รับอนุญาติให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ชื่อว่า “วัดวรณีธรรมกายาราม”  เเละ เปลี่ยนชื่อจาก “วัดวรณีธรรมกายาราม” เป็น “วัดพระธรรมกาย” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๔  


               วัดพระธรรมกายมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งล้วนก่อสร้างขึ้นโดยอาศัยเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้น ดังนั้นการก่อสร้างจึงยึดหลัก “ประหยัดสุด ประโยชน์สูง และคงทนถาวร”  คือ สร้างตามความจำ เป็น ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด เเละต้องมีความคงทนถาวร จะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมเเซมบำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่พระพุทธศาสนาสมกับความตั้งใจของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทุกท่าน

 

 

 


พระมหาธรรมกายเจดีย์  พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

                พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เป็นเจดีย์ทรงครึ่งวงกลม ทรงเดียวกับสถูปสาญจี  ที่ประเทศอินเดีย ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยได้รับการออกแบบให้คงอยู่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปี

                บนเจดีย์ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัว ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัว ๗๐๐,๐๐๐ องค์ บริเวณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์มี “ลานธรรม” ใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รองรับสาธุชนได้ ๔๐๐,๐๐๐ คน

               เรียนเชิญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ทุกวัน ในเวลา ๐๕.๕๐ น. และ ๑๗.๕๐ น.

 

 


มหารัตนวิหารคด

                 มหารัตนวิหารคดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น สร้างขึ้นรอบลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเป็นศูนย์รวมพระภิกษุเเละพุทธศาสนิกชนที่จะมาปฎิบัติศาสนกิจร่วมกันในโอกาสสำคัญเเละเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆของพระศาสนา

                 มหารัตนวิหารคดรองรับสาธุชนได้ ๖๐๐,๐๐๐ คน  เมื่อรวมกับลานธรรมสามารถรองรับได้ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน  ที่ผ่านมา มหารัตนวิหารคดใช้เป็นที่จัดงานสำคัญ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม อาทิ พิธีถวายไทยธรรม ๓๐,๐๐๐ วัด กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star เป็นต้น  

                ในปัจจุบัน นอกจากเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรมแล้ว มหารัตนวิหารคดยังเป็นสถานที่สวดธรรมจักร ในโครงการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๒๔ น. อีกด้วย

                 เรียนเชิญสวดธรรมจักรได้ทุกวัน ตลอด ๒๔ น.

 

 

 


สภาธรรมกายสากล

                 เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อรองรับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมจำนวนมากในงานบุญวันอาทิตย์และวันงานบุญใหญ่ เนื่องจากสภาธรรมกายสากลหลังเก่า (มุงจาก) ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวรองรับสาธุชนได้เเค่หมื่นกว่าคนเท่านั้น ทำให้สาธุชนจำนวนมากต้องนั่งตากแดดตากฝนปฏิบัติธรรมอยู่กลางแจ้ง จึงสร้างสภาธรรมกายสากลหลังปัจจุบันขึ้นมา ซึ่งสามารถรองรับสาธุชนได้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ คน

                  เรียนเชิญปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ที่สภาธรรมกายสากล

 

 

 

 

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

                 เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณร รองรับพระภิกษุสามเณรได้ ๖,๐๐๐ รูป

                  สาธุชนท่านใดต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการถวายภัตตาหารเเด่พระภิกษุสามเณรครั้งละนับพันรูปเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. และ ๑๐.๓๐ น. วันจันทร์ - วันเสาร์

 

 

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

                  มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนี ที่สละชีวิตค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมา

                  มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ผู้เข้าสักการะกรุณาแต่งกายชุดขาวล้วน

 

 

 

 

มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

                เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายอาจารย์ฯ และเพื่อประกาศเกียรติคุณของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและชาวโลก ภายในมหาวิหารมีห้องหยกเป็นที่ประดิษฐานมหารัตนอัฐิธาตุและรูปหล่อทองคำของคุณยายอาจารย์ฯ

 

 

 


 


อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

                อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เป็นอาคารทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นมหานุสรณ์แด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

                 อาคารหลังนี้เป็นศูนย์กลางดำเนินงานอบรมศีลธรรมแก่ผู้คนในสังคมไทยและเป็นสถานที่สร้างงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งแก่พระพุทธศาสนาและนำธรรมะไปสู่ชาวโลกได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

อุโบสถ (โบสถ์พระไตรปิฎก)

              อุโบสถวัดพระธรรมกายก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐   สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

              อุโบสถหลังนี้เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทกุลบุตร  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาแล้วเป็นจำ นวนหลายหมื่นรูป สร้างพระภิกษุสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างคนดีให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก

             ปัจจุบันอุโบสถวัดพระธรรมกายสถาปนาเป็นโบสถ์พระไตรปิฎก มีการประดิษฐานประติมากรรมรูปพระไตรปิฎกรอบอุโบสถ รวม ๘ ฉบับ ๕ ภาษา โดยมีพิธีเปิดม่านมงคล เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ ๔๘ ปี วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011438330014547 Mins