วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย  ขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต  พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2563

 

         วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย  ขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต  พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา

         และขอตั้งความปรารถนาให้พี่น้องชาวไทยผ่านพ้นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ด้วยการช่วยกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ตามพุทธวิธี ดังพุทธพจน์ที่ว่า

“อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก
ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010710668563843 Mins