นิทาน นิทานชาดก

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2547 

            ....นิทาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องที่เล่ากันมาเรื่องที่แต่งขึ้นแล้วเล่าสู่กันฟัง เช่น นิทานอีสป นิทานเวตาล นิทานพื้นบ้าน

 

            .....นิทาน ในคำวัดหมายถึงเหตุ สาเหตุต้นตอ เรื่องเดิมที่เกิดขึ้นในอดีต ถูกนำมาเล่าใหม่ เช่น นิทานชาดก วัตถุนิทาน

 

          .....นิทานชาดก หมายถึงเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมิใช่แต่งขึ้นเหมือนนิทานทั่วไป พระพุทธเจ้าทรงนำมาเล่าให้พระภิกษุฟังในโอกาสต่างๆ เพราะเป็นเรื่องเล่าเช่นเดียวกับนิทานทั่วไป จึงเรียกชาดกว่า นิทานชาดก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082388321558634 Mins