สะอาดและระเบียบทำให้สงบกายสงบใจ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2563

สะอาดและระเบียบทำให้สงบกายสงบใจ

จะสู้กับกิเลสมีความจำเป็นจะต้องทำความสงบกาย สงบใจให้ได้ แต่ว่า

๑. ถ้าที่ไหนไม่สะอาด สะอาดไม่พอหรือไม่ช่วยกันทำความสะอาด ที่นั้นก็มานั่งทำจิตให้วิเวกให้สงบ ทำไม่ได้  

๒. ถึงสะอาดถ้าไม่จัดระเบียบมันก็วิเวกไม่ไหว สงบไม่ไหวนะ 

เพราะฉะนั้น คุณยายจึงปูพื้นฐานและเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบเป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าสะอาดกับจัดระเบียบดีละก็ ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรม มันจะเป็นของเรา การเข้าถึงธรรม มันจะเป็นของเรา นี่แหละฤทธิ์ของความสะอาดกับจัดระเบียบ

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว

 Total Execution Time: 0.023193446795146 Mins