การแพทย์ดี มีส่วนสนับสนุนให้คนแข็งแรง สนับสนุนให้อายุยืน แต่จะยืนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอีก ก็แสดงว่าการที่คนจะอายุยืนนั้นน่ะ มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีก
...อ่านต่อ
เรื่องหนึ่งที่พ่อแม่พลาดไป สังเกตไหม เด็ก ๆ ตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ ยิ่งหัดพูดได้ใหม่ ๆ เด็กจะมีคำถามเยอะ แม่ นั่นอะไร นี่อะไร โน่นอะไร ถามมากเข้า ๆ แม่ชักรำคาญที่ลูกถาม เลยดุลูก เพื่อให้ลูกหยุดถาม
...อ่านต่อ
 หลักการของคนดี คือ จะเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตน ถ้าถือหลักอย่างนี้จะไปถึงไหนก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
...อ่านต่อ
คุณพ่อบ้านกับคุณแม่บ้าน เวลาความเห็นไม่ตรงกัน อย่าไปเสียเวลาเถียงกัน ฝ่ายหนึ่งต้องหยุด แต่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ก็ไม่ต้องบอกกันหรอก หยุดก่อน อารมณ์ดี ๆ แล้วค่อยมาคุยกันใหม่
...อ่านต่อ
เรื่องธรรมะ หรือเรื่องทางโลกก็ตามที อะไรที่เป็นของดีๆ มันต้องมีต้นแบบ
...อ่านต่อ
หลักการของคนดี คือ จะเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตน ถ้าถือหลักอย่างนี้จะไปถึงไหนก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องมองตนเองให้ชัด ควบคุมตนให้ได้ และพึ่งตนเองให้ได้
...อ่านต่อ
คำว่า กุศโลบาย มาจากคำว่า กุศล บวกกับคำว่า อุบาย คำว่า กุศล แปลว่า ฉลาดก็ได้ แปลว่า ดีงามก็ได้ แปลว่า บุญก็ได้ ใช้แทนกันได้
...อ่านต่อ
เมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง ในฐานะชาวพุทธ เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ
...อ่านต่อ
เรื่องใหญ่ของมนุษย์นี้ที่ต้องรีบศึกษา คือ จะต้องรีบรู้ว่า อะไรดีอะไรชั่วให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
...อ่านต่อ
ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้น พระพุทธองค์ให้หลัก ไว้ ๓ ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก หลักฐานคือ แต่ละบ้านนั้นมีสัตว์อยู่มากกว่าคนนับเท่าไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
สมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวช มีโอกาสได้ถามคุณยายว่า "คุณยาย กรรมที่ทำไปแล้วนี่ มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
...อ่านต่อ
ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในบ้าน ให้ดูแลด้วยความรู้สึกว่า ข้าพเจ้าจะดูแลเอาบุญกับพระในบ้าน เอาบุญกับพระอรหันต์ประจำครอบครัว อย่างนี้ใจเราก็จะไม่หนักหนาสาหัส ไม่ว่าท่านจะป่วยจะไข้ ท่านจะบ่นจะว่าอะไรก็ตามที ไม่มีกระเทือนเลย
...อ่านต่อ
ทรัพย์ที่เอามาทำบุญเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ คือได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่ได้ไปคดไปโกงใครมาเลย ทรัพย์นี้มาจากน้ำพักน้ำแรงข้าพเจ้าจริงๆ
...อ่านต่อ
กฎแห่งกรรมนั้นมีความลึกซึ้งแล้วก็เป็นเสมือนโปรแกรมสำคัญทีเดียวที่จะทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์กัน กฎแห่งกรรมที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้น มีผลนะทั้งในระดับตื้นและระดับลึก
...อ่านต่อ
คำว่า วัด คำ ๆ นี้ไม่ใช่คำบาลี แต่เป็นคำภาษาไทย แล้วแปลว่าอะไรกันนะ ?
...อ่านต่อ
เมื่อครั้งหลวงพ่อยังเป็นเด็ก โยมพ่อสอนเรื่องการทานขนมไว้..
...อ่านต่อ
ลูกที่ดี ต้องคำนึงถึงพระคุณของพ่อแม่ รวมทั้งผู้มีพระคุณท่านอื่น ๆ แล้วหาทางตอบแทนคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
ในการจะรวมกันทำงานเป็นทีมได้นั้น ก็มีสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและต้องฝึกอยู่ ๔ ข้อด้วยกันคือ
...อ่านต่อ
ทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงหมั่นชวนลูกหลานทำบุญตั้งแต่เล็ก ? เพราะลูกหลานเรา เขาไม่รู้หรอกว่าบุญคืออะไร อย่าว่าแต่ลูกหลานเลย แม้เป็นผู้ใหญ่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล