ข้อคิดวันพระ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2563

 

ข้อคิดวันพระ

                     ดูสถิติการแพร่โรคโควิด 19 ของประเทศต่างๆ แล้ว นึกถึง เหตุที่ทำให้เกิดการแพร่โรคร้าย จากความตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพราหมณ์ใน พราหมธัมมิกสูตร ว่า.

                       "....แต่ก่อนนั้นมีโรคร้ายอยู่เพียง ๓ ชนิด คือ โรคความอยาก โรคความหิว และโรคชรา แต่เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์ จึงทำให้แพร่โรคร้ายเพิ่มขึ้นถึง ๙๘ ชนิด ...."

                       ปล. แต่ก่อน คือ ก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ :


                        https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=246

 

                      อันที่น่าคิดคือ ประเทศที่มีการแพร่โรคระบาดมาก ณ ปัจจุบัน เป็นประเทศที่ประชาชนส่วนมาก ทำมิจฉาอาชีวะ ค้าขายสัตว์เพื่อฆ่าเอาเนื้อ เพราะมีความเชื่อว่า สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ จึงทำปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่า ทำกันเป็นอุตสาหกรรม ทั้งบริโภคเองในประเทศและส่งออกนอกประเทศ.

 

                      และกลุ่มประเทศที่เชื่อนอกจากฆ่าเพื่อเป็นอาหาร แต่การฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญนั้นเป็นบุญ  และจะได้มีชีวิตอมตะได้ไปอยู่กับบุคคลที่ตนนับถือเคารพบูชาชั่วนิรันดร์

  

                     ส่วนกลุ่มประเทศที่ประชาชนเชื่อเรื่องการฆ่าสัตว์เป็นบาป สถิติการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคน้อยมาก.

                    น่าคิด และน่าพิจารณาในสิ่งที่พระพุทธตรัสไว้ เมื่อ 2563 ปีมาแล้วนะ.

    สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
    อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
    อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
    อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
    สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.


                  การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลชีวิต สุขสันต์วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 9 ปีชวด พุทธศักราช 2563

                  ขอให้ รวย รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ มีกำลังไขมันส่วนเกินไม่มี ห่างไกลจากโควิด 19 จิตเกษมผ่องใส เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวกันง่ายๆทุกท่านเทอญจ๊ะ.

สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
4 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.011895648638407 Mins