ประเสริฐกว่า

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2564

12-1-64-3-b.jpg

ประเสริฐกว่า

หากวาจาเเม้ตั้งพัน

ไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซร้

บทที่เป็นประโยชน์

บทเดียว

ซึ่งบุคคลฟังเเล้วสงบระงับได้

ประเสริฐกว่า

เรื่องบุคคลผู้ฆ่าโจรมีเคราเเดง ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๔๒๔

 Total Execution Time: 0.0080039978027344 Mins