บัณฑิตได้อำนาจ

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2564

19-2-64-2-b-01.jpg

บัณฑิตได้อำนาจ
วัฒนะเป็นอันหวังได้
คนพาลได้อำนาจ
หายนะเป็นอันหวังได้
จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.01783006588618 Mins