อุดมคติ

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2564

23-3-64-1-b.jpg

อุดมคติ

มีสารอาหารน้อย

จึงทำให้ผู้บริโภค

เติบโตไม่มาก

จาก หนังสือประกายความคิด 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0023314356803894 Mins