ถ้าเขาเหมือนเรา

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2564

25-3-64-3-b.jpg

ถ้าเขาเหมือนเรา
หรือเราเหมือนเขา

โลกนี้ก็คงไม่ยุ่งยากอย่างที่เห็น

จาก หนังสือประายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0048818151156108 Mins