ปลิโพธ

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2547

 

 

 ปลิโพธ แปลว่า เครื่องรบกวน เครื่องผูกพันหน่วงเหนี่ยว เครื่องกีดขวาง ห่วงผูกพัน

 

           ปลิโพธ หมายถึงความห่วงกังวล ความห่วงใยอันเป็นเหตุให้เกิดความลังเลพะวักพะวนไม่ปลอดโปร่งใจ ไม่อาจละจากไปได้ เป็นอุปสรรคทั้งในการทำงานและการบำเพ็ญกรรมฐาน

ปลิโพธ ห่วงผูกพันที่สำคัญมี ๑๐ อย่าง คือ

๑. ที่อยู่อาศัย      ๒. ตระกูล      ๓. ลาภสักการะ       ๔. หมู่คณะ       ๕. หน้าที่การงาน     ๖. การเดินทาง ๗. ญาติพี่น้อง    ๘. ความเจ็บไข้      ๙. การศึกษา    ๑๐. ฤทธิ์ที่ได้แล้ว

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0032761295636495 Mins