เชื่อผลของกรรมแล้วให้ทาน

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2566

26-5-66-2-b.png

บทที่ ๓
เชื่อผลของกรรมแล้วให้ทาน


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ “ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรม และผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้มีศีล เรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ 


             พระภิกษุสามเณรได้เรี่ยวแรงอันเกิดจากภัตตาหารนี้ ไปสร้างบุญกุศลมากมายเพียงใด ท่านทานบดีทั้งหลายก็มีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วย เปรียบเสมือนต้นไม้อาศัยแผ่นดิน ดูดซับอาหารและความชุ่มชื้นมาหล่อเลี้ยงจนผลิดอกออกผล ให้ความชุ่มชื้น ก่อกำเนิดเป็นเมฆฝน สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่โลกใบนี้ ฉันใด


             พระภิกษุสามเณรดำรงชีพอยู่ได้ เพราะอาศัยภัตตาหารจากท่านทานบดีมาหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้มีกําลังในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม สืบทอดอายุพระศาสนา ยังฝนคือบุญให้เกิดขึ้น ไหลรินเป็นสายธารแห่งบุญ จรดลงสู่ศูนย์กลางกายของท่านทานบดีทั้งหลาย และยังฝนคือธรรมธารา ไหลรินสู่ดวงใจชาวโลก สร้างความชุ่มเย็น นำสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ ไปสู่พระนิพพาน ฉันนั้น

 

ทักขิณาวิภังคสูตร มก. ๒๓/๓๙๓, มจ. ๑๔/๔๓๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001651934782664 Mins