จีวร

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2547

 

            จีวร เป็นชื่อเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้สอย ใช้เรียกทั้งผ้านุ่งผ้าห่ม เช่นคำว่า ไตรจีวร หมายถึงผ้า ๓ ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม จีวรเป็นปัจจัยหรือบริขารของพระสงฆ์อย่างหนึ่งในจำนวน ๔ อย่าง ( ดูเรื่องปัจจัย )

 

คำว่า จีวร ยังใช้หมายถึงเฉพาะผ้าห่มของพระสงฆ์อย่างเดียวก็ได้ เช่นพูดว่า

“ วันนี้พระคุณเจ้าห่มจีวรใหม่มาบิณฑบาตดูงามเหลือเกิน ”

“ ผ้าจีวรของท่านพระครูเก่าแล้ว ควรหาจีวรไปถวายท่านสักผืน ”

 Total Execution Time: 0.00094646612803141 Mins