วิปฏิสาร

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2547

 

 

วิปฏิสาร แปลว่า การหวนระลึกถึงความผิด ใช้หมายถึงความเดือดร้อนใจ ความรุ่มร้อนใจ ความเสียดายเมื่อนึกถึง

 

           วิปฏิสาร ใช้เรียกการที่บุคคลทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบท ภายหลังหวนระลึกนึกถึงความผิดของตนนั้นขึ้นมาแล้วไม่สบายใจ เกิดเดือดร้อนใจในการกระทำของตน เรียกอาการเช่นนั้นว่า เกิดวิปฏิสาร

 

          วิปฏิสาร ใช้เรียกความเดือดร้อนใจที่เกิดจากการทำความเดือดร้อนใจอันเกิดจากความเร่งรีบให้ทัน ความเดือดร้อนใจเมื่อไม่ได้ดังต้องการ เป็นต้น หรือความเดือดร้อนทางกาย ไม่ใช่ความหมายของคำว่า วิปฏิสาร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00136958360672 Mins