พุทธศาสนา

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2547

 

พุทธศาสนา แปลว่า ศาสนาของพระพุทธเจ้า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรียกเต็มว่า พระพุทธศาสนา

 

          พุทธศาสนา หมายถึงศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่น ผู้ฉลาด ผู้หมดกิเลสแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่สอนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ฉลาดด้วยและเป็นศาสนาที่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงเข้ามาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้ฉลาดตาม

 

          พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ประกอบด้วยลักษณะแห่งศาสนาครบถ้วน คือมีศาสดาผู้สอนมีคำสอนที่เป็นหลักคือธรรม มีสาวกประกาศศาสนา มีสถานที่สำหรับเผยแผ่และทำกิจกรรมทางศาสนา และมีพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสนา ดำเนินการเผยแผ่และดำรงสืบสานกันมา

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00098886887232463 Mins