ธรรมกถา

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2548

 

 

ธรรมกถา แปลว่า การกล่าวธรรม การกล่าวเรื่องธรรม เรื่องที่เกี่ยวกับธรรม

          ธรรมกถา หมายถึงเรื่องหรือหัวข้อหรือคำ อธิบายที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรม ประกอบด้วยธรรมมีประโยชน์ มีสาระแก่นสาร นำให้เกิดความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

         ธรรมกถา เป็นเรื่องที่ควรสนใจศึกษาควรฟัง ควรนำมาเป็นแนวทางชีวิต เพราะเป็นดุจประทีปที่สามารถชี้ทางดำเนินชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าและความสุขความเจริญได้

 

เรียกผู้กล่าวธรรมหรือผู้กล่าวสอนธรรมว่า ธรรมกถึก

 Total Execution Time: 0.0015775839487712 Mins