ไตรจีวร-ผ้าไตร

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2547

 

 

.....ไตรจีวร แปลว่า ผ้า ๓ ผืน นับเข้าในบริขาร ๘ อย่างของพระภิกษุ ผ้า ๓ ผืนได้แก่

 

.....๑.จีวร คือ ผ้าห่ม เรียกว่า อุตราสงค์

.....๒.สบง คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า อันตรวาสก

.....๓ สังฆาฏิ คือ ผ้าซ้อน (ปัจจุบันใช้พาดบ่า) เรียกว่า สังฆาฏิ ทับศัพท์

.....ผ้า ๓ ผืนนี้เรียกย่อว่า ผ้าไตร บ้างเรียกสั้นๆ ว่า ไตร บ้าง เช่น

.....“ยกผ้าไตรมาตั้งหน้าพระหน่อย จะได้ถวายกัน”

.....“ไตรครองนี้ให้แม่ของนาคมาอุ้มเวียนโบสถ์”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00098895231882731 Mins