ไตรปิฏก

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2547

 

 

.....คำว่า ปิฎก แปลตามรูปศัพท์ว่า กระจาดหรือตะกร้า ไตรปิฎก จึงแปลว่า ๓ กระจาด หรือ ๓ ตะกร้า

 

 

.....ปิฎก แปลอีกอย่างหนึ่งว่า ตำรา หนังสือ คัมภีร์ ไตรปิฎกจึงแปลว่า ๓ คัมภีร์ก็ได้

 

.....ไตรปิฎก โดยใจความ หมายถึงหนังสือหรือคัมภีร์เป็นที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลด้วย เรียกชื่อเต็มว่า พระไตรปิฎก มี ๓ ปิฎก คือ

.....๑.พระวินัยปิฎก ที่รวมพระวินัยซึ่งเป็นข้อบัญญัติและข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยดีงาม

.....๒.พระสุตตันตปิฎก ที่รวมคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติคือธรรมหมวดต่างๆ

.....๓.พระอภิธรรมปิฎก ที่รวมคำสอนที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงล้วนๆ
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011201977729797 Mins