คบผู้น่าเลื่อมใส

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2547

 

 

บุคคลควรคบผู้เลื่อมใสเท่านั้น
ควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใส
ควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้เลื่อมใส
เหมือนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำฉะนั้น


ขุ. ชา. ปณญาส. ๒๘/๒๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร