เสนาสนะ

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2547

 

 

 

           เสนาสนะ แปลว่า ที่นอนและที่นั่ง มาจากคำว่า ( เสนะ – ที่นอน กับ อาสนะ – ที่นั่ง) เป็นคำเฉพาะที่ใช้เป็นคำวัดเท่านั้น

 

          เสนาสนะ หมายถึงอาคาร สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่พำนักอาศัยหรือเป็นที่ทำกิจกรรมของพระสงฆ์ได้ และหมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นที่นั่ง ที่พิงที่หนุนได้ เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่นอนหมอน พรม ที่ปูนอน ผ้าปูนั่ง เป็นต้น

 

เสนาสนะ เป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างหนึ่งในจำนวน ๔ อย่างสำหรับพระสงฆ์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040170669555664 Mins