ปิดความลับ

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2550

 

ความลับอย่าให้ทาส                     จับที

ปกปิดมิดจงดี                       อย่าแผร้

แม้ให้ทราบเหตุมี                   หลายหลาก

นับว่าข้าทาสแท้ โทษร้าย            เร็วถึง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012230551242828 Mins