อปโลกน์ อุปโลกน์

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2546

 


        .....อปโลกน์ (อ่านว่า อะปะโหลก) แปลว่า การแจ้งให้ทราบ การขออนุญาต การปรึกษาหารือ การขอความเห็นชอบ

 

          .....อปโลกน์ หมายถึง การประกาศให้ที่ประชุมทราบเพื่อปรึกษาหารือหรือขอความเห็นชอบเพื่อทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่คณะ เช่น อปโลกน์กฐิน หมายความว่า ประกาศขอความเห็นจากสงฆ์ว่าสมควรจะถวายผ้ากฐินซึ่งมีผืนเดียวให้แก่พระภิกษุรูปใด ที่ประชุมตกลงให้พระภิกษุรูปใดก็เป็นไปตามนั้น การปฏิบัติแบบนี้พระวินัย เรียกว่า อปโลกนกรรม

 

          .....อปโลกน์ เรียกเพี้ยนไปว่า อุปโลกน์ ก็มีและมีความหมายเพี้ยนไปว่า การยกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น อุปโลกน์ให้เป็นหัวหน้าคณะถูกอุปโลกน์ให้เป็นพิธีกร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082398255666097 Mins