ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2554

ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒

             ถ้าพูดอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจ ขอให้ทุกคนดูมือตัวเอง ก็จะเห็นลายมือ ถ้าคนไหนไม่มีลายมือ
ก็จะกำมือไม่ได้ มือก็มีลายมือ เท้าก็มีลายเท้า ลายมือลายเท้าของพวกเราเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ของมหาบุรุษนั้น ลายเท้าของท่านมีลักษณะแน่นอนลงไปเลยว่า มีรูปแบบเป็นกงจักรแต่ไม่เหมือนกงจักรที่เป็นตราของราชวงศ์จักรีหรอกนะ พอจะอธิบายคร่าวๆ ได้ว่า เป็นวงกลมในวงกลมมีลายที่ละเอียดลออลงไปอีก ประโยชน์ของลายกงจักร ก็คือ มีความยืดหยุ่นดีมากเมื่อยืดหยุ่นดี สปริงก็ดี เมื่อสปริงดี จะเดินเหินก็คล่องแคล่วดี
ส่วนพวกเรามีลายเท้าไม่กี่เส้น ขอให้ไปดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันก็แล้วกัน บางคนฝ่าเท้าเว้ามากยิ่งมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะมีลายอย่างสม่ำเสมอก็หมดไป ถ้าฝ่าเท้าสม่ำเสมอ ลายก็สม่ำเสมอซึ่งแสดงว่าสปริงดีเหลือเกินแต่ฝ่าเท้าของเราไม่เป็นเช่นนั้น ลองหงายดูเถอะ เท้าของเราจึงพลิก จึงแพลงบ่อย ไม่ค่อยได้เรื่องคงจะพอมองเห็นกันแล้วว่า ลักษณะมหาบุรุษมีส่วนเกี่ยวพันกันอย่างนี้

 

* * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๓ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ใตอนต่อไป * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.0066593686739604 Mins