รู้แล้วต้องชี้

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2554

 

 

มาตรฐานของคนดีที่โลกต้องการมีอะไรบ้าง? ท่านบอกว่า อย่างน้อยๆ ต้องมีคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ ไม่แสบ-ไม่โง่-ไม่แล้งน้ำใจ ซึ่งหมายถึง มีความบริสุทธิ์ มีปัญญา และมีความกรุณาตามลำดับนั่นเอง

หากเราลองเอาเกณฑ์มาตรฐานของคนดีที่โลกต้องการนี้มาวัดและจำแนกบทบาทหรือพฤติกรรมของผู้คนกันแล้ว ก็พึ่งจะ จำแนกได้เป็น ๔ ประเภทใหญ่ๆ คือ

๑. พวกรู้แล้วชี้
๒. พวกรู้แล้วไม่ชี้
๓. พวกไม่รู้ไม่ชี้
๔. พวกไม่รู้แล้วชี้

พวกรู้แล้วชี้ คือ พวกที่ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ มีปัญญา และความกรุณา ซึ่งจัดว่าเป็นคนดีที่โลกต้องการ เป็นแบบฉบับ ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "กัลยาณมิตร"

พวกรู้แล้วไม่ชี้ พวกนี้มีทั้งความบริสุทธ์และปัญญาพร้อมเพียง แต่หย่อนเรื่องความกรุณาไปหน่อย ไม่ชอบยุ่งหรือสุงสิงกับ ใคร ใครจะดีจะเลวจะเดือดร้อนยังไงก็ช่าง ฉันไม่เกี่ยวขอเพียงทำตัวเองให้ดีอย่างเดียวก็พอแล้ว

พวกไม่รู้ไม่ชี้ คือ พวกอับจนไปเสียทุกอย่างคือขาดทั้งปัญญาและความกรุณา เรียกว่า ครบเครื่องทั้งแสบทั้งโง่และแล้งน้ำใจ พวกนี้พอทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็มักจะชอบอ้างว่า "หนูไม่รู้" อยู่ท่าเดียว

พวกไม่รู้แล้วชี้ พวกนี้สิน่ากลัวที่สุด อันตรายที่สุด เพราะโง่แล้วขยันจนมักก่อให้เกิดปัญหาสร้างความเดือดร้อนเสียหายทั้งแก่ตัวเองและสังคมเป็นอย่างมาก

 

 

 Total Execution Time: 0.0010001341501872 Mins