พระประธานวัดป่าหมาก

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2556

                       

 

                                                             พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวว่า  

                                                   ท่านใดได้เตรียมเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้า

                                                             และพระธรรมกายด้วยดอกมะลิ

                                                          บุคคลนั้นจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโลกีย

                                                     ทรัพย์และอริยทรัพย์จะได้ลักษณะที่งดงาม

 

                                                เป็นหญิงจะได้เบญจกัลยาณี รูปร่างสมส่วนสวยงาม

                                                          จะได้รับความชื่นชมในทุกหนทุกแห่ง

                                                                    จับอะไรก็เป็นสมบัติ

                                                              พระประธานวัดป่าหมากองค์นี้

                                                          จะนำเข้าไปถึงองค์ที่เป็นแก้วภายใน

                                                            เมื่อมากราบสักการะ ให้อธิษฐาน

                                                            ไปชวนใครบวชก็ให้ได้หมดทุกคน

 

                                                                  ให้มีทองคำบังเกิดขึ้้น

                                                     สามารถที่จะหล่อหลวงปู่ทองคำกี่องค์ก็ได้

                                                          ให้สมความปรารถนาดั่งใจในทุกสิ่ง

 

สิริวรรณี ภูประเสริฐ

/17/มิ.ย./2556/

เวลา 19.30 น.

 Total Execution Time: 0.008519717057546 Mins