สบายใจ

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2556

สบายใจ

 

" ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุข
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใส
ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทำอะไร
เราก็ทำอย่างเพลิดเพลินใจ
และพบความสำเร็จอย่างง่ายดาย
ทั้งหมดนี้ มิใช่ความฝัน
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆ
ในยามที่เรา...สบายใจ "

 

เติมความสุข กำลังใจ สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
www.facebook.com/ThanavuddhoStory
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพนี้

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011162678400675 Mins