ชีวิตควรผูกพันกับสิ่งใด

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2556

ชีวิตควรผูกพันกับสิ่งใด

 

                 ในเมื่อคนเราเกิดมา ไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ จนต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจนความผูกพันเกิดขึ้นมากมาย
แต่ทว่า..ความผูกพันนั้นน่าจะเป็นสิ่งดี  เพราะก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  แต่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไป
เพราะจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรม ทำให้ใจมีห่วง กังวล เป็นทุกข์

               ดังนั้น ขอให้เราทำความรู้สึกว่า คน สัตว์ สิ่งของ บนโลกใบนี้ เป็นเพียงอุปกรณ์ในการสร้างบุญบารมีเท่านั้น
เกิดขึ้นและอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น

               ในแต่ละวัน เราควรมีเวลาตรองว่า ไม่ควรยึดมั่นอะไรมาก แม้ร่างกายของเราเอง พอหมดเวลาก็ต้องละทิ้งมันไป
คิดอย่างนี้อย่างน้อยวันละ 2 - 3 นาที แล้วใจจะสบาย  เวลาผิดหวังเกิดทุกข์ ก็จะดับได้เร็ว  เวลาทำสมาธิใจจะรวมง่าย จะมีโอกาสเข้าถึงธรรมได้เร็ว

               ผู้มีปัญญาจึงเลือกที่จะผูกพัน  โดยนำใจมาผูกไว้ที่ศูนย์กลางกาย ไว้กับธรรมะภายในที่มีอยู่ในตัวทุกคน
จะนำมาซึ่งอิสระโดยไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต หลุดพ้นจากพันธนาการ
ใจเราจะมีอิสระจากกิเลสมุ่งสู่หนทางของความหลุดพ้นอย่างแท้จริง


Happy Book

 

 

 

 Total Execution Time: 0.012564166386922 Mins