มีบุญสำเร็จทุกอย่าง

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2556

 

มีบุญ สำเร็จทุกอย่าง

ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว
กลัวว่าจะได้บุญน้อย
บุญจะแพ้คนอื่นเขา
เพราะว่า ถ้าเรามีบุญมากแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำเร็จ
ที่จะทำก็สำเร็จทุกๆ อย่าง
ใครมาขวางไม่ได้ ด้วยอำนาจบุญ
เพราะฉะนั้น การมีบุญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
จะทำสิ่งใดก็ทำได้ทุกๆ อย่าง
แล้วก็สำเร็จทุกอย่างด้วย

คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย"
31 สิงหาคม พ.ศ. 2519

 

With Merit, You Will Succeed in Everything

 

My biggest fear in life is that I will not make enough merit.
With great merit behind you, anything you wish can be attained and all you touch will become successful.
No one can obstruct you if you have enough merit to support yourself.
Having a good base of merit is a great blessing indeed.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai"s Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind"
31 August 2519 B.E.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001280669371287 Mins