เคยรู้สึกแบบนี้ไหม?

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2557

 

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

               เคยรู้สึกแบบนี้ไหม?

    ระยะหลังมักมีแต่คนพูดว่า... นึกเสียดายทุกครั้ง ที่มาไม่ทันเจอคุณยาย อยากจะใกล้ชิดคุณยายบ้าง อยากสัมผัสถึงความทรงอภิญญาของคุณยายว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งยังเสียดาย ที่มาไม่ทันสร้างโบสถ์ ซื้อที่ดินสร้างวัด หรือหล่อคุณยายองค์แรก

แต่ในเมื่อย้อนเวลาไปไม่ได้ ส่ิงหนึ่งที่ทำได้คือ เชื่อมสายบุญกับท่านโดยตรง ด้วยการหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ วัตถุธาตุบริสุทธิ์ที่จะหลอมรวมเป็นกายของท่าน กายที่เป็นประดุจพระเจดีย์เคลื่อนที่ กายของผู้ทรงอภิญญา กายของผู้เรียนวิชชาของพระพุทธเจ้าและกายของผู้ทำวิชชาปราบมาร ที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยกย่องว่า เป็นหนึ่งไม่มีสอง
 

              วาระสำคัญ

    ในปี พ.ศ. 2557 นี้ ถ้าคุณยายยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะมีอายุครบ 105 ปี และในปีเดียวกันนี้ก็ตรงกับวาระที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) อายุครบ 70 ปี ในวันคุ้มครองโลก คือวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังนั้น พระเทพญาณมหามุนีพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงร่วมใจน้อมบูชาธรรมคุณยาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นองค์ที่ ๒ โดยมีขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง เมื่อหล่อเสร็จแล้วจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 196 ไร่ ภายในวัดพระธรรมกาย

การหล่อรูปเหมือนท่านเป็นทองคำแท้ทั้งองค์เช่นนี้ เป็นการแสดงความกตัญญูบูชาอย่างสูงสุดที่เหล่าศิษยานุศิษย์มีต่อท่าน เพื่อหวังจะให้รูปหล่อนี้เป็นตัวแทนของท่าน ราวกับท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน อีกทั้งยังเป็นการให้ลูกหลานที่จะตามมาในกาลภายหลังได้รับรู้ถึงคุณธรรม คุณวิเศษ และนำท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


แทบทุกคนที่มากราบ หรือมานั่งสมาธิต่อหน้ารูปหล่อทองคำของคุณยาย จะรู้สึกราวกับว่า เหมือนได้มานั่งอยู่ณ ต่อหน้าท่านจริงๆ เหมือนในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต แม้คนที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักคุณยายมาก่อน ก็จะสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ สงบนิ่ง จนจิตดิ่งเข้าไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้โดยง่าย ด้วยบารมีธรรมของท่าน             อานิสงส์การหล่อมหาปูชนียาจารย์ด้วยทองคำ

๑. เมื่อเกิดไปในภพใดชาติใด สมบัติใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงมีในยุคนั้นเราจะเป็นผู้ครอบครองสมบัตินั้น เพราะได้ทำบุญด้วยทองคำซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นธาตุที่เลิศที่สุด

๒. สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ

๓. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติอันงดงาม ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย เพราะทำบุญด้วยทองคำ ซึ่งเป็นธาตุที่งามอยู่ในตัวเองตั้งแต่เริ่ม และมีความงามเป็นอมตะ ไม่หมองคล้ำ ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไปเป็นพันๆ ปี

๔. เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา เพราะขึ้นชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด

๕. เป็นผู้มีบุตร บริวาร ให้ความเคารพกตัญญู อยู่ในโอวาท เพราะได้ทำทานด้วยความเคารพ ความกตัญญูที่มีต่อ มหาปูชนียาจารย์

๖. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้ทำทานที่ประกอบไปด้วยปัญญา บูชาผู้ที่ปัญญาถึงพร้อมด้วยวิชชา และ จรณะ

๗. ขึ้นชื่อว่าสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และธรรมใดที่ท่านบรรลุ ก็จะสามารถบรรลุตามอย่างท่านได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงนิพพานและที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

๘. เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เกิดในปฎิรูปเทส ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่อง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระพุทธศาสนา

๙. หลังจากละโลกแล้ว ได้ไปเสวยทิพยสมบัติอันเป็นเลิศ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรญเสริญ สุข ในทิพยวิมาน ฯลฯ         คำอธิษฐานจิต

       ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวายปัจจัยหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารคุณยาย

ขอให้ข้าพเจ้ามีผิวพรรณวรรณะงดงามประดุจทองคำ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย ขอให้เกิดในตระกูลสูง มีบริวารอยู่ในโอวาท และเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง เพื่อใช้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น 

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้นำมหาชนทำความดี สร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงๆ ขึ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

 

 

 


Credit:หนังสือความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013361692428589 Mins