นึกถึงผู้อื่นเสมอ

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2557

 

 

นึกถึงผู้อื่นเสมอ


.....มาลองศึกษาวิธีฝึกเยาวชนของเขาดู คนของเขาถึงมีคุณภาพ ได้มีโอกาสไปเยือนญี่ปุ่น ระหว่างที่เดินทางไปยังเมืองโทยะ ... คนขับรถได้แวะจอดที่ห้องน้ำสาธารณะริมทางหลวง เมื่อรถเข้าไปจอด...เราพบว่า ก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปจอดนั้น มีรถบัสจำนวน 3 คันที่พานักเรียนอนุบาลมาทัศนศึกษา เข้าจอดเพื่อใช้ห้องน้ำก่อนเราไม่ถึง 1 นาที

 

.....ทุกคนในคณะ...เริ่มทำใจว่า ต้องรอห้องน้ำนาน... เพราะห้องน้ำมีจำกัด เราคงต้องรอให้เด็ก ๆ ใช้ห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงถึงคิวของเรา ... แม้จะมาจอดรถพร้อมกัน เราก็คงต้องแสดงสปิริตให้น้อง ๆ อนุบาลเข้าก่อน (เป็นผู้ใหญ่ ... ไปแย่งเด็กเข้าห้องน้ำ คงไม่งาม) และแล้ว...สิ่งที่ไม่เคยปรากฎในเมืองไทย ก็ได้ปรากฎขึ้นต่อหน้า...
 

.....เด็ก ๆ ลงจากรถทั้ง 3 คัน แล้วเข้าแถวชาย และ หญิง อย่างละ 1 แถว ข้างรถของตนเองโดยครูไม่ต้องออกคำสั่ง เพียงแค่ยืนคุมเท่านั้น รถบัส 3 คัน มีครูคุมเพียงคันละ 1 คน ซึ่งเป็นครูหญิง 2 คน ครูชาย 1 คน
 

.....คุณครูเดินนำพาเด็กชาย-หญิง มาเข้าแถวต่อรวมกันเป็นแถวเดียว จากนั้นนักเรียนชาย 10 คนแรก ก็เดินตามครูชายไปเข้าห้องน้ำชาย และนักเรียนหญิง 10 คนแรก ก็เดินตามครูหญิงไปเข้าห้องน้ำหญิง ... เหลือครูหญิงไว้คุมเด็กที่เหลือ ซึ่งยังยืนเข้าแถวรอข้างรถบัสอย่างเป็นระเบียบ

 

.....เขาทำแบบนี้ เพื่อให้ควบคุมได้ง่าย เมื่อเด็ก 10 คนแรกเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว ครูก็จะพา 10 คนแรกกลับมาเข้าแถว และพานักเรียนกลุ่มถัดไป..ไปเข้าห้องน้ำอย่างเป็นระเบียบ ช่วงผลัดเปลี่ยนกลุ่ม ก็ถือเป็นการเว้นวรรค์ให้กลุ่มอื่นได้เข้าห้องน้ำด้วย... ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของญี่ปุ่น คือ .... "ให้นึกถึงผู้อื่นเสมอ" ได้สังเกตการจัดการของครูและก็ได้พบความประทับใจอีก...

 

.....เมื่อไปถึงห้องน้ำหญิง ซึ่งมีเพียง 4 ห้อง (เด็กอนุบาล 10 คน) ... คุณครูได้ต้อนให้เด็กเดินเข้าไปใช้ห้องน้ำด้านในเพียง 2 ห้องแรกเท่านั้น และให้ห้องน้ำที่เหลืออีก 2 ห้อง แก่คณะอื่น...ได้บอกคุณครูไปว่า...รอได้ ให้เด็ก ๆ ทุกคนได้ใช้ห้องน้ำทั้ง 4 ห้องก่อน... เพราะถ้ารอเด็ก ๆ ... ก็เท่ากับรอเข้าห้องน้ำแค่ 2 รอบเอง
 

.....คุณครูตอบว่า...เธออยากให้คนอื่นใช้ห้องน้ำตามปกติ เพื่อเป็นการฝึกเด็กให้เข้าใจระบบ และ รู้จักการ "รอคอย" รู้จัก "ให้" ผู้อื่น มิใช่คอยรับสิทธิพิเศษเนื่องจากความเป็นเด็กตลอดไป เด็กต้องรู้จักการให้ตามศักยภาพของเด็ก !
 

.....เธอเล่าเพิ่มเติมว่า ร.ร. ได้วางแผนไว้แล้วว่า เด็ก ๆ ควรจะได้เข้าห้องน้ำทุก 2 ชม. ดังนั้นเมื่อรถแล่นได้ 1.5 ชม. รถก็จะเริ่มแวะข้างทางเพื่อให้เด็กได้เข้าห้องน้ำ
 

การจัดการแบบนี้ ทำให้

-เด็กทุกคนได้เข้าห้องน้ำทันตามความต้องการ

-เด็กได้ฝึกระเบียบวินัย และ รู้จักการรอคอย

-ฝึกให้เด็กคิดถึงผู้อื่น มีระบบการเว้นช่วงให้ผู้อื่นได้เข้าห้องน้ำ

 

(เผื่อคณะอื่นจะรีบ หรือ มีเหตุฉุกเฉิน)

ขอบคุณ คุณครูและเด็ก ๆ แห่งเมืองโทยะ ที่ให้ข้อคิด