ถ้ำหลงเหมิน

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2562

ถ้ำหลงเหมิน เป็นหมู่ถ้ำที่สลักพระพุทธรูปนับแสนพระองค์มานานนับกว่าเกือบสองพันปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง แสดงถึงความศรัทธาของชาวจีนครั้งอดีตต่อพระพุทธศาสนา สาธุๆๆ