พื้นที่ชีวิต : ตามรอยพระถังซัมจั๋งบนเส้นทางสายไหม

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2562

พื้นที่ชีวิต : ตามรอยพระถังซัมจั๋งบนเส้นทางสายไหม


“สมัยก่อนประเทศจีนพุทธศาสนาเป็นนิกายเถรวาท” 
ในช่วงเวลา 33.29 
"เราพูดได้ไหมครับว่า ก่อนถึงยุคของพระถังซัมจั๋ง พุทธศาสนาในจีนเป็นพุทธแบบหินยาน"
"ใช่ค่ะ โดยเฉพาะในช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมากๆ ตอนนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพุทธแบบหินยาน
...ท่านจึงบันทึกไว้ด้วยความสงสัยว่า ทำไมชาวพุทธที่นี่จึงยังมีวิถีปฏิบัติแบบหินยาน..ถ้ำพระพันองค์ที่คีซีลได้รับอิทธิพลมาจากพุทะศาสนาแบบหินยาน.