เก่ง 10 อย่าง ของคนที่ทำอะไรก็สำเร็จ

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2557

 

เก่ง 10 อย่าง  ของคนที่ทำอะไรก็สำเร็จ

 

1.เก่งในการชื่นชมผู้อื่น

2.เก่งในการหาข้อดี จุดเด่นของผู้คนได้ แม้จุดเล็กๆ ก็ยังเห็น

3.เก่งในการให้กำลังใจคนอื่น เป็นต้นแบบที่ดี

4.เก่งในการให้พลังตัวเองทุกวัน ใส่ความเชื่อมั่นลงไป

5.เก่งในการแอบชื่นชม ตนเอง และ คิดแต่เรื่องดีดี

6. เก่งที่มีอะไรทำทันที ไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อน

7.เก่งในการมองหาคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มองเห็นเป็นแต่เรื่องดี

8.เก่งในการมองหาข้อดีในตัวเอง ยินดีกับสิ่งที่ตนมี  และเอาออกมาเป็นจุดเด่นเพื่อช่วยคนอื่นและสังคม

9.เก่งในการเห็นจุดบกพร่องของตนเอง ปรับปรุงต้วเอง คือมองหา เรื่องที่จะ Correct

10. เก่งในการขอบคุณคนให้ เป็นนิสัย เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011933366457621 Mins