ธรรมใดใดล้วนล้ำค่าถ้าได้ทำ ธรรมใดใดล้วนไร้ค่าถ้าไม่ทำ

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
   …อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ปัญหาล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น  ไม่ใช่ปัจจุบันก็ในอดีต ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพสะท้อนที่เราทำมา  เราไม่ได้มีชีวิตอยู่กับการเฝ้านั่งเสียใจกับอดีต แต่รู้จักอภัยและเริ่มต้นใหม่ การปล่อยวางไม่ใช่เป็นการยอมแพ้ แต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจ แม้ชีวิตจะไม่ได้ดั่งใจ หากแต่ยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญ เรียนรู้ที่จะสู้ความจริง หมั่นศึกษาและพัฒนา ความมุมานะและพากเพียรพยายามเท่านั้น จะพาเราไปให้ถึงฟากฝั่งฝัน …
 
 
…ธรรมใดใดล้วนล้ำค่าถ้าได้ทำ     ธรรมใดใดล้วนไร้ค่าถ้าไม่ทำ…
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.018533150355021 Mins