การรักษาใจ รักษายากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลก

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2557

 

 

  "การรักษาใจ รักษายากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลก เพราะใจเป็นนามธรรม เป็นของละเอียด แต่เมื่อรักษาได้ก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐวิเศษเท่ากับเรื่องของใจไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสูงเหมือนการรักษาใจ ให้ปลอดภัยไปจากกิเลสตัณหา แม้การรักษาใจจะยากยิ่ง แต่ก็ไม่เหลือวิสัย" 

 Total Execution Time: 0.0011460343996684 Mins