โทษของการติดการพนัน

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

โทษของการติดการพนัน

 


              ขึ้นชื่อว่าการพนันย่อมมีแต่โทษประการเดียว หาคุณไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะ ผู้เข้าไปสู่วงการ
พนันทุกคน ล้วนเตรียมตัวเตรียมใจไป "ได้" ทั้งสิ้น ไม่มีใครคิดจะไป "เสีย" นั่นคือเตรียม ไปทำให้คนอื่นฉิบหายนั่นเอง แต่โดยทั่วไปความฉิบหายก็ย้อนกลับมาสู่ตนเองอย่างหนีไม่พ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้โทษของการติดการพนันไว้ พอเป็นตัวอย่าง 6 ประการ คือ


             4.1) ผู้ชนะย่อมก่อเวร ในวงการพนัน ผู้ชนะย่อมได้ ทรัพย์จากผู้แพ้ ฝ่ายผู้แพ้ย่อมเสียดาย
เสียใจ หรือถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว จึงคิดแก้แค้นเอาเงินคืน นั่นคือผู้ชนะได้ก่อเวรให้กับตนเองแล้ว


             4.2) ผู้แพ้ย่อมจองเวร ความคิดของผู้แพ้มีอยู่เรื่องเดียว คือการแก้แค้น เพื่อเอาเงินคืนถ้าไม่สามารถแก้แค้นด้วยเกมการพนัน ก็อาจใช้วิธีอย่างอื่นที่ร้ายแรงได้ นั่นคือการจองเวรของผู้แพ้การพนัน


             4.3) ผู้แพ้ย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน ผู้ที่ติดการพนัน ในบางครั้งอาจจะมีเงินทองใช้จ่าย
ฟุ่มเฟอยเมื่อเป็นผู้ชนะ เมื่อเป็นผู้แพ้ก็หมดตัว เป็นหนี้เป็นสิน แต่ในที่สุดแล้ว นักพนันส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว


             4.4) ไม่มีใครเชื่อถ้อยคำ ความสิ้นเนื้อประดาตัว ทำให้คนเรามีหนี้สินมากมาย จึงกลาย
เป็นคนโกหกพกลม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางครั้งแม้พูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อถ้อยคำ


            4.5) เพื่อนฝูงหมิ่นประมาท ภาพและพฤติกรรมชั่วร้ายต่างๆ ของนักการพนัน ย่อมเป็น
ที่ดูหมิ่นดูแคลนของเพื่อน ฝูงญาติมิตร


            4.6) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย ผู้คนโดยทั่วไปย่อมรู้ดีว่าคนติดการพนัน นอกจาก
เป็นคนดีไม่ได้แล้ว ยังเป็นคนชั่วช้าเลวทรามอีก จึงไม่มีใครคิดจะแต่งงานด้วย (ถ้าอาจจะมีก็คงเป็นพวกติดการพนันเหมือนกันนั่นแหละ)


              จากโทษของการติดการพนันทั้ง 6 ประการนี้ นักศึกษาคงพอจะเห็นแล้วว่าผู้ติดการพนันย่อมจะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ภาพเช่นนี้ย่อมฟ้องว่า เขาเป็นผู้ที่ขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจอย่างชัดแจ้ง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0011124491691589 Mins