รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้อย่างเหมาะสม (อารักขสัมปทา) หรือ"เก็บเป็น"

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้อย่างเหมาะสม (อารักขสัมปทา)

หรือ"เก็บเป็น"

 

          สาระสำคัญของเก็บเป็น คืออะไร

 

          สาระสำคัญของเรื่องนี้อาจแยกอธิบายเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 


          เก็บรวบรวมทรัพย์ให้พ้นจากอันตราย หมายความว่า ให้รู้จักเก็บรวบรวมโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรและชอบธรรม ด้วยความรอบคอบให้พ้นจากอันตรายต่างๆ เช่น ถูกโจรลัก
ถูกไฟไหม้ ถูกน้ำท่วมพัดพาไป ถูกทายาทที่เป็นคนพาลลักไป เป็นต้นนอกจากนี้ก็ต้องระมัดระวังมิให้ถูกพระราชาริบ ในปัจจุบัน ย่อมไม่มีปัญหาเรื่องถูกพระราชาริบแต่อาจจะมีเรื่องถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ถูกเจ้าหนี้ยึดตามคำสั่งของศาล ถูกขายทอดตลาด เมื่อกลายเป็นผู้ล้มละลายตามคำสั่งของศาล เป็นต้น เพราะฉะนั้น เมื่อหาทรัพย์เป็นแล้ว ก็ต้องรู้จักฉลาดเก็บทรัพย์ให้เป็นอีกด้วย มิฉะนั้น โภคทรัพย์สมบัติก็จะมีอันตราย ทำให้เราไม่สามารถตั้งตัวได้ ต้องจนยากลำบากไปตลอดชีวิตซ้ำร้ายกว่านั้นยังไม่สามารถบริจาคทานได้เลย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0028032302856445 Mins