ถนอมโภคทรัพย์

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

     

 

   ถนอมโภคทรัพย์

 

 

           ต้องรู้จักถนอมโภคทรัพย์ให้จีรังยั่งยืน หมายความว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บริวารและตนใช้ร่วมกันหลายคนหลายมือ ก็อาจจะไม่อยู่ ณ ที่เก็บ หรือหายไปจากที่เก็บ คราใดที่รู้ว่าสิ่งของหายไป ก็ต้องรีบตามหาทันที เพราะถ้าปล่อยไว้ให้เนิ่นนาน ก็อาจจะสูญหายไปเลยอนึ่งสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างเมื่อถูกนำมาใช้ นานๆ ไปย่อมเสื่อมคุณภาพ ย่อมสึกหรอ

 

          ดังนั้นการใช้สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่าง นอกจากจะต้องใช้ด้วยความทะนุถนอมแล้ว จะต้องรู้จักซ่อมแซมเมื่อเกิดเสียหายขึ้น ถ้าซ่อมแซมเองไม่ได้ก็อาจจะต้องส่งไปให้ช่างอาชีพซ่อมให้ มิใช่ปล่อยทิ้งขว้างเป็นพัสดุไร้คุณค่า เป็นขยะ เมื่อยามต้องการใช้อีก ก็ต้องเสียเงินไปซื้อมาใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองโดยไม่จำเป็นทั้งยังจะเป็นการสร้างนิสัยใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่าย ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถเก็บออมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตั้งตัวอีกด้วย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0011199990908305 Mins