ทำไมต้องสร้างเครือข่ายคนดีในสังคม

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมต้องสร้างเครือข่ายคนดีในสังคม

 


            อาจมีผู้สงสัยว่า การที่ตัวเราศึกษาและปฏิบัติธรรม รู้จักอบรมตนเอง และบุตรธิดาของตนให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิ เข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง ก็น่าจะเพียงพอแล้ว เหตุไฉนจึงต้องมีการสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยเล่าาเหตุที่ต้องสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม ก็เพราะมีความจริงอยู่ว่าผู้คนในสังคม มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่ทุกยุคทุก สมัย คนไม่ดีแม้เพียงคนเดียว ก็สามารถทำให้หมู่บ้าน ชุมชนสังคมหรือแม้โลกของเรา เดือดร้อนฉิบหายได้ ดังมีตัวอย่างปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยและโลก ซึ่งนักศึกษาคงพอจะระลึกได้


            คนไม่ดีนั้น แม้ไม่มีเจตนามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายคนไม่ดี แต่เขาก็ร่วมกันทำกิจกรรมไม่ดี หรือกิจกรรมผิดศีลธรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตั้งวงดื่มสุราาเร่วมกัน ตั้งวงเล่นการพนันด้วยกัน คนเหล่านี้แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่เมื่อมาร่วม กิจกรรมอบายมุขด้วยกัน พวกเขาก็ผูกมิตรกันได้อย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุให้อบายมุขกลายเป็นกระแสนิยมขยายไปในสังคมอย่างรวดเร็วยิ่งถ้าคนไม่ดีมีเจตนามุ่งมั่นสร้างเครือข่ายด้วยแล้ว เพียงแค่ใช้การประชาสัมพันธ์แบบกระซิบกระซาบกันจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่ง ในยุคการ สื่อสารแบบไร้พรมแดนดังเช่นปัจจุบันนี้แล้ว ในเวลาเพียง สองสามวัน เครือข่ายคนเลวก็จะแผ่ขยายไปได้รวดเร็ว ไม่แพ้ไฟลามทุ่ง


            นักศึกษาย่อมทราบดีแล้วว่า คนไม่ดีก็คือ ผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือเป็นประเภท
คนตาบอด กับคนตาเดียวนั่นเอง เป็นคนไร้ศีลธรรม ไร้หิริโอตตัปปะ เพราะเขาไม่เชื่อกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อเรื่องนรก สวรรค์ เป็นนักวัตถุนิยม และบริโภคนิยม จึงมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ และความร่ำรวยด้วยความเห็นแก่ตัว


            คนไม่ดีที่คบกันได้ ก็เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน แบ่งผลประโยชน์กันได้ด้วยความยินยอม ถ้าขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กันเมื่อใด ก็อาจถึงต้องฆ่ากันขอให้นักศึกษาลองตรองดูว่าในหมู่บ้าน ชุมชน หรือสังคม มีเครือข่ายคนไม่ดีอยู่ทั่วไป นักศึกษาจะยืนหยัดเป็นคนดีได้สำเร็จหรือไม่ ถ้านักศึกษาเป็นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ นักศึกษาจะหาคนประเภท สองตามาเป็นหุ้นส่วน หรือคู่ค้าได้จากที่ไหน และถ้านักศึกษาถูกคนตาเดียวเอารัดเอาเปรียบอยู่รอบข้างสัมมาทิฏฐิที่เคยเข้าไปอยู่ในใจของท่านจะมั่นคงต่อไปได้อีกนานสักเท่าไร และถ้านักศึกษาปรับเปลี่ยนความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนผู้คนที่แวดล้อมอยู่ ปรับเปลี่ยนการทำงานแบบสุจริตมาเป็นทุจริตเหมือนผู้คนในเครือข่าย นักศึกษาก็อาจจะประสบความร่ำรวย ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้นได้อย่างแน่นอน แต่นักศึกษาจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางได้หรือ
ณ จุดนี้นักศึกษาคงได้คำตอบแล้วว่า ทำไมจึงต้องเร่งสร้างเครือข่ายคนดีขึ้นในสังคมให้ได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.018890968958537 Mins