°♢อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของกฐินทาน♢°

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
°♢อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของกฐินทาน♢°
 
 

1. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม
หากเกิดเป็นชายและได้เจอพระพุทธเจ้า
จะได้รับประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา
คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้

2. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม หากเกิดเป็นหญิง ก็จะได้ครอบครองเครื่องประดับอันสูงค่าที่สุดในยุคนั้น
คือ มหาลดาปสาธน์เหมือนมหาอุบาสิกาวิสาขา
และนางมัลลิกาผู้เป็นภรรยาของท่านพันธุละเสนาบดี

3. จะมีผิวพรรณวรรณะงดงาม สว่างผ่องใส

4. จะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองเสื้อผ้า
เครื่องนุ่มห่มอันประณีต งดงามสง่า ถูกอกถูกใจ

5. หากชาติใดพลั้งพลาดวิบากกรรมส่งผล
ให้ไปเกิดเป็นสัตว์ ก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่มีขนงาม
ได้แก่ นกยูง ไก่ฟ้า เป็นต้น

6. จะได้ทรัพย์สมบัติตามกาล เพราะทำบุญตามกาล เช่น
หากปลูกผลไม้ก็จะได้ผลผลิตจำนวนมาก เพื่อให้ได้ใช้กิน
ใช้ประโยชน์ตรงตามฤดูกาลนั้นๆ
หรือได้สมบัติ ของขวัญ ของกำนัล ตรงตามกาล
ตรงตามวาระ เช่น วันเกิด วันครบรอบ วันพิเศษต่างๆ
(*แต่ถ้าหากทำก่อน
บุญก็ย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีก่อนเช่นกัน)

7. การถวายกฐินจัดเป็นสังฆทาน คือ
ทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ซึ่งถือว่าได้มากกว่าการถวายทานกับพระพุทธเจ้า 1 พระองค์

8. ทรัพย์สมบัติที่เกื้อกูล
ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะมาบังเกิดกับเราอย่างง่ายๆ

9. จะเป็นผู้มีจิตแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรม จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานและไปถึง
ที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายฯลฯ
 
 
 

ที่มา : หนังสืออานุภาพบุญจากการทอดกฐิน
"รวย..แบบจัดเต็ม !!! เพราะอานุภาพบุญกฐินจัดให้" หน้า 52-53
 
 
 Total Execution Time: 0.0055553515752157 Mins