การปรับกาย

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

 

การปรับกาย


    

       มนุษย์มีส่วนประกอบสำคัญ 2ส่วน คือ กายและใจ ใจเป็นธาตุกายสิทธิ์พิเศษที่อาศัยอยู่ในร่างกายและมีความสำคัญในการควบคุมความคิด คำพูด และการกระทำของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน ร่างกายก็ถือว่าเป็นฐานรองรับสิ่งที่ใจนั้นแสดงออกมา และเป็นที่อาศัยอยู่ของใจ ฉะนั้นทั้งกายและใจ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด การฝึกสมาธิแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกใจ แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยร่างกายที่พร้อมในการที่จะนำใจให้เข้าถึงสมาธิ เปรียบเสมือนรถยนต์ที่มีตัวถังดีย่อมช่วยเสริมให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มที่ ในทางกลับกันถ้าเครื่องยนต์ดี แต่ตัวถังไม่ดี ประสิทธิภาพของรถยนต์ก็จะลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของการปรับร่างกาย เพื่อให้เหมาะสมแก่การทำสมาธิ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 Total Execution Time: 0.0012258847554525 Mins