มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2557

 
 
- มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความต้องการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่รู้จักหักห้ามหรือพิจารณาว่าอะไรคือความจำเป็น อะไรคือความต้องการ ก็จะตกเป็นทาสของความทะยานอยาก ดิ้นรนแสวงหา เหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตก็ไม่จบ…
- มีผู้เคยให้หลักพิจารณาไว้ ว่าอย่างไรคือความพอดีว่า
  “ จำเป็นต้องใช้แต่ไม่ใช้  เรียกว่าตระหนี่ ”
  “ ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วใช้  เรียกว่าฟุ่มเฟือย ”
“  มีแต่ไม่ใช้ เรียกว่าสมถะ ”
  “ จะใช้แต่ไม่มี  เรียกว่าอนาถา ”

อีกหลักหนึ่งของการดำเนินชีวิต ที่มีผู้อุปมาอุปมัยเปรียบเทียบให้ดู
- ในชีวิตมนุษย์ ... เราเกี่ยวข้องกับคน ๓ ประเภท.
๑. คนแรก : เรารักมันสุดชีวิต ทุ่มเทให้มันสุดจิตสุดใจ
๒. คนที่สอง : เรารักมันครึ่งชีวิต ทุ่มเทให้กับมันครึ่งชีวิตของเรา
๓. คนสุดท้าย : รักมันบ้าง ไม่รักมันบ้าง.สนใจมันบ้าง ไม่สนใจมันบ้าง
แต่ครั้นเมื่อเราตายลง
ไอ้คนแรก : มันทิ้งเราไปทันทีโดยไม่แยแสสนใจ
คนที่สอง : มันส่งเราครึ่งทางแล้วก็จากเราไป.
คนสุดท้าย : กลับติดตามตามติดเราไปตลอด
แล้ว ๓ คนนี้คือใคร.?
๑. คนแรกคือ ทรัพย์สินเงินทอง.
๒. คนที่สองคือ ลูก สามี ภรรยา.
๓. คนสุดท้ายคือ ดีกับชั่ว หรือ บุญกับบาป.
- ถ้าอย่างนี้แล้วเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรา ให้กับสิ่งใดมากที่สุด …
 
 
 
 Total Execution Time: 0.013830467065175 Mins